MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINA ÇAĞRI "TİYATRO YARIŞMA DEĞİLDİR!”


(Kampanyaya imzanızla destek vermek ve görüşlerinizi belirtmek için tiyatrodayarisma@yahoo.com adresine e-mail atabilirsiniz!)

Kültür ve sanatın rekabet, tüketim ve bir yargılama aracı olarak kullanılması biz eğitimciler açısından kabul edilebilecek bir durum değildir. Kültür-sanat alanında yarışmalar yoluyla oluşturulan aşırı rekabetçi mantık ve bu mantığın ürünleri olan jüri, sanat otoritesi, starlık gibi kavramlar yetişkinler gençler ve çocuklar üzerinde kalıcı hasarlar bırakmaktadır.


Türkiye’de çocukların ve gençlerin kendi yaptıkları tiyatro söz konusu olduğunda gündeme gelen en önemli tartışmalardan birisi yarışma mantığında düzenlenen organizasyonlardır. Yarışma ve rekabet mantığı çocuk gelişimi açısından olumlanabilecek bir durum değildir. Özelikle de sanat üretimi söz konusu olduğunda aşırı rekabete dayalı yarışmacı mantığın öne çıkması pedagojik kalıcı hasarlar açığa çıkarmaktadır. Sanatsal performansın kazanma/kaybetme, yenme/yenilme, elenme/eleme gibi terimlerle değerlendirilmesi çocuğun ve gencin sanat yapma hevesini olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden de, yarışma formatında organizasyonlar yapılmamalıdır. Bunun yerine çocukları sanat üretimine teşvik edici, geleceğin sanat üreticisi ya da bilinçli seyircisi olmaları için eğitim ve dostluk temelinde organizasyonlar tercih edilmelidir.

Bir çocuğun ya da gencin salt sanatsal anlamdaki performansını kıstas alarak estetik değerlendirmeye tabi tutmak, ergenlik dönemindeki bir bireyi rencide etmek pedagojik anlamda doğru değildir. Bu yüzden de tiyatro yapan çocuklar birbiriyle mukayese edilerek değerlendirilmemeli, bireysel gelişim süreci göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Ülkemizde düzenlenen yarışma mantığındaki organizasyonların en büyük sıkıntılarından birisi salt ürün merkezli bir değerlendirme anlayışının öne çıkmasıdır. Doğru eleştiri ve değerlendirme kriterleri olmadığı için, yarışma mantığındaki birçok tiyatro festivali üzerinde şaibeler ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin yaptığı amatör tiyatronun kalitesini ve niteliğini artırdığı iddia edilen yarışmaların bu bağlamda sorgulanması gerekir.

Bir çocuk ya da genç açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurduğuna inandığımız bu tarz organizasyonların terk edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca ŞÖLEN ya da FESTİVAL adıyla düzenlenen, “gizli yarışma” dediğimiz organizasyonlar da dikkat çekicidir. Bu tarz organizasyonların başvuru koşulları incelendiğinde yarışma koşulları aynen devam etmektedir, sadece isim değişikliğine gidilmiştir. Ayrıca hâkim bir sanat anlayışının dışına çıkılması istenmemekte, ifade özgürlüğü sınırlarını zorlayan bir şekilde metin denetimi talebi olduğu söylenmelidir. Ülkemizde demokratik açılım tartışmalarının olduğu bir dönemde kısıtlayıcı ve yasaklayıcı bir anlayışın dayatılması kabul edilebilecek bir durum değildir. Örneğin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Tiyatro Şöleni Şartnamesi incelendiğinde, oyunların seçim ve sahneleme ilkeleri konusuna dair belirtilen bazı maddeler aynen şu şekildedir:

1) Seçilecek konularda Milli ve Tarihi konulara ağırlık verilecektir.
2) Kendi yazarlarımıza öncelik tanınacaktır.
3) Konular öğrencilerin seviyesini aşmayacak tarzda olacaktır.
4) Sahnelerde öğrenci adabına uymayan öğrenciler aşan rencide eden konular ayıklanmalıdır.

Ayrıca katılım formunda şu ibare bulunur: “Roldeki önem sırasına göre öğrenci listesi” Büyük rol küçük rol ayrımını kışkırtan ve tiyatronun kumpanya ruhuna zarar veren star anlayışı öğrencileri ben-merkezciğe itmektedir. Bizler aşağıda imzası bulunan eğitimciler ve tiyatro sanatçıları olarak, MEB ve özel eğitim kurumları tarafından anaokulu, ilköğretim lise ve hatta üniversite düzeyinde düzenlenen TİYATRO YARIŞMALARININ kaldırılmasını, şenlik ve festival mantığında organizasyonlar yapılmasını talep ediyoruz. Bu talebin hayata geçirilmesi noktasında ilk olarak kamuoyunda duyarlılık oluşturulması amacıyla bir imza kampanyası başlatıyoruz. Kampanyaya destek olmak için aşağıdaki linke tıklayınız. Ayrıca yasakçı ve rekabetçi uygulamalara dair yazılı ve sözlü bir tartışmanın düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

(Kampanyaya imza vermek için tiyatrodayarisma@yahoo.com adresine e-mail atabilirsiniz.)

ÇAĞRICILAR
1. ASSİTEJ Türkiye Merkezi
2. Oluşum Drama Enstitüsü adına Naci Aslan
3. Prof Dr. İnci San (Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı-Sanat Eğitimcileri Derneği Kurucu Başkanı)
4. Doç. Dr. Tülin Sağlam (Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü-ASSİTEJ Türkiye Merkezi Başkanı)
5. Doç Dr. Selda Öndül (Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü)
6. Doç. Dr. Mustafa Sekmen (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, IUTA (Uluslararası Üniversite Tiyatrosu Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi)
7. Dr. Adnan Tönel (Akademisyen-Tiyatrocu)
8. Dr. Rasim AŞIN Azerbaycan OYUN Çocuk Tiyatrosu Kurucu-Genel Sanat Yönetmeni-Bakü Slavyan Üniversitesi Öğretim görevlisi)
9. Ali Kırkar (Tiyatro Karşı Kıyı- Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi)
10. Murat Karasu (İstanbul Devlet Tiyatrosu)
11. Şükrü Türen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları-Yönetmen)
12. Okday Korunan (Oyuncu-İstanbul Devlet Tiyatrosu)
13. Haluk Yüce (Tiyatro Tempo)
14. Metin Boran (Kocaeli Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü/ Türkiye Eleştirmenler Birliği Genel Sekreteri)
15. Bülent Sezgin (Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Etkinlikleri Koordinatörü)
16. Ceren Arzu Okur (Tiyatro ve Drama Eğitmeni-Tiyatro Kurabiye)
17. Elif Temuçin (Tiyatro BEREZE-ASSİTEJ Yönetim Kurulu Üyesi)
18. Duygu Seda Tomru (Dramaturg ve Drama Eğitmeni-EKOL DRAMA)
19. Sibel Tatlıcan (Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)
20. Aysel Yıldırım (Yeşilköşk Anaokulu Drama Öğretmeni)
21. Nesrin Karadağ (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı- Drama Lideri)
22. Elif Bilgiç (Yakacık Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Eğitmeni- Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi)
23. Deniz Karalar (Kartal Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Eğitmeni-Tiyatro Merdiven)
24. Aynur Demircan (D.T.C.F Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi/Sahne Dergisi Editörü)
25. Ayşan Sönmez (Özel Açı İlköğretim Okulu Tiyatro Eğitmeni)
26. Başak Doğan (Orhan Veli İlköğretim Okulu Tiyatro Kulübü Danışman Öğretmeni)
27. Canset KOÇ (A.Ü Çocuk Tiyatrosu, Oyun, Tiyatro ve Drama Yüksek Lisans Öğrencisi-İngilizce Öğretmeni)
28. Erdal İbrahim Kantarcı (Oyuncu- Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Sahnesi)
29. Burak Akyunak (Sarıyer Doğa Koleji Drama Eğitmeni)
30. Engin ÖZSAYIN -Oyuncu- Ankara Devlet Tiyatrosu
31. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Sahnesi12 Ocak 2012 Perşembe

MEB'den Resmi Açıklama

 MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmıştır.

T.C Milli Eğitim Bakanlığı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı: B.08.0.TTK.0.01.00.00.010.99
Konu: Bülent Sezgin’in Dilekçesi

02.01.2012*000041

Sayın Bülent Sezgin,
İlgi: a) 15/2/2010 tarihinde Bakanlığımıza hitaben yazdığınız dilekçe ve eki.
b) 29/12/2011 tarihli Başkanlığımıza hitaben yazdığınız dilekçe ve ekleri.
13/1/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin “Tiyatro Çalışmaları” başlığı ile verilen 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Bakanlığımıza ilgi (a) ve Başkanlığımıza gönderdiğiniz ilgi (b) dilekçeleriniz incelendi.

Bakanlığımız Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin amacı, kapsamı ve dayanağı gözden geçirildiğinde önerilerinizin çok farklı olmadığı görülmektedir. Ancak yaptığınız değerlendirmeler Bakanlığımızın yapacağı Yönetmelik değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere Bakanlığımız ilgili birimlerine gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.
Zafer Çelik
Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkan V.

26 Ocak 2011 Çarşamba

Tiyatro Yarışmaları Bakanlığın Gündeminde!

1 Temmuz 2010 tarihinde bu blogda Tiyatro Yarışmaları Kaldırılıyor mu? adıyla bir haber yayınlamıştı. Hem haberdeki gelişmeleri takip etmek hem de sürecin nasıl ilerlediğini öğrenmek için 20 Ocak Perşembe günü saat 11.00’da MEB Talim Terbiye Kurulu Mevzuatı Geliştirme ve Şube Müdürü Adnan Sığın ve yetkili bir görevli ile Ankara’da bir görüşme yaptım. Bu kurumla yapılan 3. görüşme olmuştur.


Görüşmede geçen yıl başlattığımız Yarış(ma) Yarıştır(ma) kampanyası ile ilgili görüşlerimizi ve somut talepleri içeren yazılı dosyayı kuruma 3. kez sundum. Hatırlanacağı üzere, yasal başvurular Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Bölümü adına Bülent Sezgin, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü adına Doç. Dr Tülin Sağlam ve 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü öğretim görevlisi Yar. Doç Selda Ergün tarafından yapılmıştı. Kampanya çağrı metni ve alternatif tüzük önerileri http://tiyatrobiryarismadegildir.blogspot.com ve www.mimesis-dergi.org adreslerinde yayınlanmıştı.

Dünkü görüşmede ise sayın Adnan Sığın, Yarış(ma) Yarıştır(ma) kampanyasının sözcüleri tarafından iletilen somut taleplerin değerlendirildiğini, kesinlikle taleplerimizi görmezden gelmek ya da unutturmak gibi bir amaçları olmadıklarını, ancak kapsamlı bir değişim için MEB’nın Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dair bir çalıştay yapılacağını söyledi. Bu çalıştaya tiyatro ve drama eğitimcilerinden bir heyetin davet edilebileceğini söyledi. Ayrıca hâlihazırda var olan yönetmelikte “yarışma yapılır” diye bir madde olmadığını, ancak il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yarışmalar düzenlediğini belirtti. Bu yüzden konuya duyarlı eğitimcilerin il ya da ilçe milli eğitim düzeyinde başkanlarla bu konuyu görüşebileceğini ve yaşanan sorunları aktarmalarını önerdi.

1 Temmuz 2010 Perşembe

Tiyatro Yarışmaları Kaldırılıyor mu? Son gelişmeler....

Tiyatro Yarışmaları Kaldırılıyor mu? Son gelişmeler....

MEB Talim Terbiye Kurulu Mevzuatı Geliştirme ve Şube Müdürü Adnan Sığın ile dün telefonla görüşüldü. Adnan Sığın, Yarış(ma) Yarıştır(ma) kampanyasının sözcüleri tarafından iletilen somut taleplerin değerlendirildiğini, yaz ayı nedeniyle sürecin yavaş işlediğini ancak genel mantık olarak tiyatronun yarışma formatından çıkarılması konusunda komisyonda uzlaşı olduğunu bildirmiştir. Ancak iki üç ay daha beklenmesi gerektiğini ve olası bir tüzük değişikliği için zamana ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.
 
Bilindiği üzere Ocak ayında başlayan Yarış(ma) Yarıştır(ma) kampanyasında 180 eğitimci ve sanatçı tiyatronun standart bir ölçümünün yapılamayacağı düşüncesinden hareketle tiyatro yarışmalarının kaldırılmasını talep etmiş ve sosyal etkinlikler yönetmeliğinin demokratik ve çağdaş bir içeriğe kavuşması için değişiklik önerilerini içeren alternatif önerisini MEB Talim Terbiye Kurulu komisyonlarına sunmuştur. Yasal başvurular Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Bölümü adına Bülent Sezgin, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü adına Doç. Dr Tülin Sağlam ve 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü öğretim görevlisi Yar. Doç Selda Ergün tarafından yapılmıştı. Kampanya ve alternatif tüzük önerileri http://tiyatrobiryarismadegildir.blogspot.com ve www.mimesis-dergi.org adreslerinde yayınlanmıştı.


Ayrıca Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansında da “Rekabetçi Olmayan Sanat Festivalleri İçin Model Önerisi” başlığıyla Bülent Sezgin tarafından sunumu yapılarak eğitim kamuoyunun gündemine sokulmuş ve 1.Uluslararası Doğa Koleji Tiyatro festivalinde 5000 seyirci ve 200 çocuk ve genç tiyatro üreticisi nezdinde proje hayata geçirilmişti.

31 Mart 2010 Çarşamba

MEB/Talim Terbiye Kurulu Görüşmesi ve Yeni Bir Tiyatro Yönetmeliği Önerisi

MEB/Talim Terbiye Kurulu Görüşmesi ve Yeni Bir Tiyatro Yönetmeliği Önerisi

Raporu hazırlayan: BÜLENT SEZGİN

26 Mart Cuma Günü 14.00’da “Tiyatro Bir Yarışma Değildir Kampanyası’nın somut taleplerini görüşmek üzere Ankara’da MEB/Talim Terbiye Kurulu Eğitim Öğretim Program Dairesi’nde 1 saatlik bir toplantı yapılmıştır.

Kampanya sözcüleri olarak Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Etkinlikleri Koordinatörü ve Tiyatro Boğaziçi üyesi Bülent Sezgin, Ankara Üni. DTCF Tiyatro Bölümü öğretim görevlisi ve ASSİTEJ Türkiye Merkezi Başkanı Doç Dr Tülin Sağlam ve ODTÜ Eğitim Fakültesi doktora öğrencisi, OLUŞUM Drama Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Gökçen Özbek’den oluşan bir heyet, Talim Terbiye Kurulu Eğitim Öğretim Program Dairesi Şube Başkanı Namık Sönmez ve Mehmet Ülger ile bir araya gelmiştir.

Görüşmede Tiyatro Bir Yarışma Değildir Kampanyası’nın hedef ve amaçları aktarılmış ve EK 1’deki sosyal etkinlikler yönetmelik değişikliği önerisi Talim Terbiye Kurulu’na sunulmuştur. Talim Terbiye Kurulu Eğitim Öğretim Program Dairesi Şube Başkanı Namık Sönmez ve Mehmet Ülger; görüşmede özet olarak eğitimcilerin kaygılarını anladıklarını, yakın bir zaman içinde Sosyal Etkinlikler Yönetmelikleri ile ilgili değişiklik gündeminin olacağını, bu yüzden de resmi kurumlar adına (ilk ve orta öğretim kurumu ya da üniversite) yazılı gerekçelendirmeyle resmi başvuru yapılmasını talep etmişlerdir. Bu yazılı talebin süreç içinde komisyonda değerlendirileceğini belirtmişlerdir. Resmi anlamda yazılı talep İstanbul’da Doğa Koleji ve başkentte Ankara Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

Yazılı başvuruların artması kampanyanın geleceği açısından oldukça faydalı olacaktır. İmza kampanyasına katılmış herkesten bu konuda destek ve önerilerin gelmesi, bir kampanyanın sonuca ulaşması noktasındaki bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincidir.

Yarışma Değil Buluşma kampanyası için bugüne kadar Türkiye Özel Okullar Birliği ile görüşülmüştür. Ancak yapılan 2 görüşmeden sonra kendilerinden yazılı açıklama önerisi gelmemiştir. Yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye Özel Okullar Birliği yöneticisinin ilk 2 görüşmenin aksine bir tavır içinde olduğu bilgisi verilebilir. Türkiye Özel Okullar Birliği ile görüşmeler hala sürdürülmektedir.

Bir diğer olumlu gelişme olarak, Sabancı Üniversitesi EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİNİN düzenlediği 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda "Yarışma Değil Buluşma: Rekabetçi Olmayan Sanat Festivalleri İçin Model Önerisi" adlı sözlü sunuma yer verilmesidir. (bkz: http://www.erg.sabanciuniv.edu) Türkiye'nin değişik illerinden gelen yaklaşık 1500 eğitimcinin katıldığı bir platformda bu tarz bir sunumun yapılacak olması kamuoyunu bilgilendirmek adına oldukça önemlidir.


Yeni Bir Tiyatro Yönetmeliği Önerisi

25699 nolu Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ni (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html) Tiyatro Çalışmaları bölümüne dair Bülent Sezgin ve Ceren Arzu Okur tarafından hazırlanmış taslak öneri aşağıdaki gibidir. Öneri hazırlanırken Nezan N. Çelebi’nin 19 Mart 2010 tarihinde yazdığı MEB: Yarış-(ma)-Yarıştır-(ma) adlı yazıdan da yararlanılmıştır. (http://www.daplatform.com)

Öneri dikkatle okunduğunda (varolan haliyle karşılaştırılarak) sadece yarışma meselesinin değil, ifade özgürlüğü, sansür vs. konulara dair demokratik açılım önerileri yapıldığı görülecektir. Resmi yazılı başvurular yapılmadan önce kamuoyundan gelecek önerilerin değerlendirilmesinin yararlı olacağını düşünmekteyim.EK 1: Tiyatro Çalışmaları (YENİ ÖNERİ)

Madde 26 — Ulusal eğitimin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin evrensel etik değerlere, insan haklarına ve demokrasiye saygılı bir şekilde estetik duygularını güçlendirmek, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini artırmak, serbest zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmek ve okul-çevre arasındaki bağları sağlamlaştırmak amacıyla tiyatro çalışmaları düzenlenir.

Tiyatro çalışmalarında;

a) Seçilen oyunlar pedagojik anlamda öğrencilerin yaş grubu özeliklerine uygun olmalıdır. Ders dâhilinde ya da dışında yapılacak tiyatro ve drama etkinliklerine öğrencilerin geniş ölçüde gönüllü katılımı teşvik edilmeli, öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini özgürce yansıtabileceği sosyal kulüp ortamının yaratılması özendirilmelidir.

b) Tiyatro kulüpleri tarafından üretilen sahne performansları yılın değişik dönemlerinde sahne ve altyapı olanaklarının imkân verdiği ölçüde sergilenir.

c) MEB ilgili eğitim ve sanat kurumlarıyla işbirliği içinde ortak tiyatro metin inceleme ve analiz komisyonu kurar. Bu komisyon ulusal ve evrensel etik değerlere saygılı, anadilin doğru, güzel ve etkili olarak kullanıldığı, insanlık ve doğa sevgisi kazandıran oyun metinlerinin oynanmasını teşvik eder. Ayrıca çağımızın gereklerine uygun, içinde yaşadığımız toplumu anlatan süreç merkezli drama-doğaçlama çalışmalarının yapılması ve özgün tiyatro metinlerinin üretilmesi özendirilir.

d) (Değişik bent:2.3.2/00826804 RG) Oyunların, öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak seçilmesine özen gösterilir.

EK OLARAK ÖNERİLEN BENT: Tiyatro ve drama alanlarında Türkçe ya da yabancı bir dilde yarışma düzenlenemez. Jüri değerlendirmesine tabi olmayan tiyatro şenliği, buluşması ve festivallerinin düzenlenmesi özendirilir.

e) Oyunlarda ağırlıklı olarak okulun öğrencilerine, istemeleri hâlinde öğretmenlerine, diğer personeline ve velilerine de rol verilebilir. Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan oyunlarda öğrencilerin görev alabilmeleri için velilerinden ve okul yönetiminden izin alınır.

f) Oyunlarda kullanılan dekor ve kostümler oyunun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlanmalı, tiyatro prodüksiyonu için okul aile birliği ya da okul genel bütçesinden fon ayrılmalıdır.

g) Okullarda Türkçe dışındaki dillerde yazılmış oyunlar da oynanabilir. Bu oyunlar çocukların dil kapasitesine uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

h) Oyunlarda ve çeşitli gösterilerde yaralayıcı, öldürücü, zehirleyici araç-gereç ve malzemenin kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

ı) (Değişik bent: 12.8.2005/25904 RG ) Tiyatro çalışması yapan öğrencilerin oynamak istediği yazılı metinler, ilgili öğretmen, sanatçı ve yöneticilerin oluşturduğu komisyon tarafından incelenir. Evrensel demokrasi ve sanatsal ifade özgürlüğü kriterleri çerçevesinde, oyunların oynanması konusunda ortak bir uzlaşı sağlanır.EK 2: Tiyatro Çalışmaları (Yönetmeliklerde geçerli olan hükümler, var olan yönetmelik)

Madde 26 — Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini artırmak, serbest zamanlarını değerlendirmek ve okul-çevre arasındaki bağları sağlamlaştırmak amacıyla tiyatro çalışmaları düzenlenir.

Tiyatro çalışmalarında;

a) İlköğretim okullarında skeç türü kısa oyunlara, orta öğretim kurumlarında skeç ve daha uzun oyunlara yer verilebilir. Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımı sağlanır.

b) Büyük oyunlar; millî bayram, önemli gün, hafta ve yıl dönümlerinde ya da ders yılı sonunda olmak üzere en fazla iki defa gerçekleştirilir.

c) Bakanlıkça tavsiye edilmiş, öğretmen veya öğrencilerce yazılmış ya da çevrilmiş, millî ve manevî duyguları canlı tutan, aile, vatan ve millet sevgisini yücelten; insanlık ve doğa sevgisini kazandıran; Türkçe'nin doğru, güzel ve etkili olarak kullanıldığı öğrenci seviyesine uygun oyunlar temsil edilir.

d) (Değişik bent:2.3.2/00826804 RG) Oyunların, öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak seçilmesine özen gösterilir.

e) Oyunlarda ağırlıklı olarak okulun öğrencilerine, istemeleri hâlinde öğretmenlerine, diğer personeline ve velilerine de rol verilebilir. Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan oyunlarda öğrencilerin görev alabilmeleri için velilerinden ve okul yönetiminden izin alınır.

f) Oyunlarda dekor ve kostümlerin sadeliğine ve doğallığına özen gösterilir.

g) Okullarda yabancı dille yazılmış küçük oyunlar da oynanabilir.

h)Oyunlarda ve çeşitli gösterilerde yaralayıcı, öldürücü, zehirleyici araç-gereç ve malzemenin kullanılmamasına özen gösterilir.

ı) Değişik bent: 12.8.2005/25904 RG ) Oyunların metinleri, okul müdürlüğünce müdür yardımcısının başkanlığında en az biri alan öğretmeni olmak üzere üç öğretmenden oluşturulan komisyonca incelenir. Oyunların oynanmasında sakınca olmadığına ilişkin rapor okul müdürünce onaylandıktan sonra bu etkinlikler gerçekleştirilir.

24 Ocak 2010 Pazar

Tiyatro ve Eğitim Camiası Kamuoyuna-Kampanya Sürecine Dair Bir Değerlendirme

Tiyatro ve Eğitim Camiası Kamuoyuna

Ocak 2010’da sanat, tiyatro ve drama eğitimcilerinin çağrısıyla başlayan YARIŞ(MA!) YARIŞTIR(MA!) kampanyasında 3 hafta sonunda 166 birey ve kurum kampanyayı desteklediğini belirterek imza atmıştır. Hatırlanacağı üzere kampanyanın temel hedefi tiyatro yarışmalarının çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerinde yarattığı psikolojik ve pedagojik hasarlara dikkat çekmek, sanatın rekabet, sansür ve yargılama nesnesi olarak kullanılmasına itiraz etmekti.

Kampanya sürecinde www.tiyatrobiryarismadegildir.blogspot.com adresinde görüş belirten tiyatrocuların, sanat ve drama eğitimcilerin ortaya attığı görüşler şu şekilde özetlenebilir.

1) Yarışma formatında düzenlenen tiyatro festivalleri ortaya çıkardığı sorunlar göz önüne alındığında iptal edilmelidir. Tiyatro sanatı üreticisini baskı altına almadan ve özgürce yapılmalıdır. Bir sanat dalı olarak tiyatro standart bir ölçme-değerlendirmeye tabi tutulamaz. Bu anlamda estetik beğeninin tek-tipleştirici ölçütlerle değerlendirilmesi bilimsel değildir.

2) Sanatsal niteliği artırmak için kriterler gereklidir, ancak salt yetişkin ve uzman mantığına dayalı jüri sistemi farklı problemleri devreye sokmaktadır. Salt ürün ve sonuç merkezli bir eleştiri pratiğini esas alan jüri anlayışı lav edilmelidir. Sanatın nitelikli yapılmasını teşvik etmek için eğitsel paradigmayı esas alan, süreç-merkezli ve demokratik perspektifle hareket eden uzmanlar topluluğu devreye sokulmalıdır.


3) Bazı eğitimciler tek-tipleştirici müsamere mantığının kırılması için tiyatro yarışmalarının olumlu işleve sahip olduğunu belirtmektedirler. Örneğin okul yönetimleri sırf yarışmalar olduğu için tiyatroya maddi manevi yatırım yapmakta ve destek vermektedir. Bu görüşün bir gerçekliğe dayandığı aşikardır. Ancak kampanyayı düzenleyen eğitimciler yarışma formatının tiyatronun yeşermesi ve gelişmesi için tek çözüm olmadığını düşünmektedir. Yarışmaya rağmen tiyatro, ilkesel olarak reddedilmelidir. Ayrıca yarışmaların kaldırılması tiyatronun iptali anlamına gelmemektedir. Asıl hedef ve amaç ilgili kurumları, “rekabetçi ve sansürcü olmayan” bir festival mantığına ikna edebilmek olmalıdır. Güç birliği yapıldığında, somut ve yapıcı taleplerle ortaya çıkıldığında bu haklı talebin karşılığını bulacağı aşikârdır.

4) Canlı performansa dayalı bir sanat türü olan tiyatro söz konusu olduğunda, öğrencilere verilecek ödüllerin yarışma havasını kıracak şekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Sonuç-merkezli çalışan profesyonel alanı birebir taklit edecek şekilde ödül törenleri yapılması yerine, alternatif ödül mekanizmaları yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu yüzden de geçici haz veren ya da kalıcı hayal kırıklığı yaratan ödül anlayışının değişmesi önerilmektedir.

5) Tiyatronun toplum tabanına yayılması, geleceğin seyircisi ve sanat üreticilerinin yetişmesi bağlamında asıl önemli olan devletin ve özel sektörün sanata altyapı desteği vermesidir.

Bizler aşağıda imzası bulunanlar, yukarıdaki taleplerimizin hayata geçmesi noktasında imza kampanyasını şimdilik bitiriyoruz. Bundan sonraki süreçte MEB ve özel okullarla heyetler bazında görüşmeler yapılması kararı alınmıştır. İlk etapta Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı, İNGED (İngilizce Eğitim Derneği) ve İstanbul’da Türkiye Özel Okullar Birliği ile görüşülecektir. Görüşme sonuçları kamuoyuna açıklanacaktır. Tiyatrocuların başlattığı bu kampanyanın diğer sanat alanlarında çalışan eğitimcilerin de gündemine gelmesini arzuluyor ve “en iyi ödül hak edilmiş alkıştır” diyerek esenlikler diliyoruz.

Kampanyaya destek veren kişi ve kurumlar (imzalar her gün yenilenmektedir)

KAMPANYAYI DESTEKLEYEN KİŞİ VE KURUMLAR:

1. ASSİTEJ Türkiye Merkezi
2. Oluşum Drama Enstitüsü adına Naci Aslan
3. Sahne Eğitim Derneği
4. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Sahnesi
5. İstanbul Üniversitesi Eğitim Araştırma Topluluğu Deneysel Sahne Öğrencileri ve Mezunları
6. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu (SSALTT)
7. Kadıköy Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu
8. Derme Tiyatro
9. Tiyatro Simurg
10. Tarla Faresi Tiyatrosu
11. BÜO (Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları)
12. Prof Dr. İnci San (Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı-Sanat Eğitimcileri Derneği Kurucu Başkanı)
13. Prof. Dr. Ayşegül Yüksel (DTCF Emekli Öğretim Üyesi, Eleştirmen)
14. Doç. Dr. Tülin Sağlam (Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü-ASSİTEJ Türkiye Merkezi Başkanı)
15. Doç Dr. Selda Öndül (Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü)
16. Doç. Dr. Mustafa Sekmen (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, IUTA (Uluslararası Üniversite Tiyatrosu Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi)
17. Yrd. Doç. Dr. A. Kadir Çevik (DTCF Tiyatro Bölümü, Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği Başkanı, Oyun ve Tiyatro Pedagogu)
18. Yrd. Doç.Dr. Selda Ergün (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Sahne Sanatları Bölümü,Oyunculuk Ana Sanat Dalı-İzmir)
19. Yrd. Doç Dr Nihal Kuyumcu (İstanbul Üniversitesi)
20. Yrd. Doç.Dr. Nami Eren Beştepe (Sanat Eğitimcisi, Çağdaş Drama Derneği Hatay Temsilcisi)
21. Dr. Süreyya Karacabey (A.Ü DTCF Tiyatro Bölümü)
22. Dr. Adnan Tönel (Akademisyen-Tiyatrocu)
23. Dr. Rasim AŞIN Azerbaycan OYUN Çocuk Tiyatrosu Kurucu-Genel Sanat Yönetmeni-Bakü Slavyan Üniversitesi Öğretim görevlisi)
24. Dr. Okday Korunan (Oyuncu-İstanbul Devlet Tiyatrosu)
25. Ali Kırkar (Tiyatro Karşı Kıyı- Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi)
26. Ö.Özlem Gökbulut (Çağdaş Drama Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
27. Öğr. Gör. Gülşen Yeğen (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Drama Eğitimcisi)
28. Ali K. Saysel (Akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul)
29. Murat Karasu (İstanbul Devlet Tiyatrosu)
30. Şükrü Türen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları-Yönetmen)
31. Haluk Yüce (Tiyatro Tempo)
32. Metin Boran (Kocaeli Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü/ Türkiye Eleştirmenler Birliği Genel Sekreteri)
33. Zeynep Tanbay (Dansçı)
34. Ceren Arzu Okur (Tiyatro ve Drama Eğitmeni-Tiyatro Kurabiye)
35. Elif Temuçin (Tiyatro BEREZE-ASSİTEJ Yönetim Kurulu Üyesi)
36. Duygu Seda Tomru (Dramaturg ve Drama Eğitmeni-EKOL DRAMA)
37. Bülent Sezgin (Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Etkinlikleri Koordinatörü-BGST)
38. İclal Muslu (Doğa Koleji Müzik Bölüm Başkanı)
39. Barış Sezgin (Doğa Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı-BGST)
40. Tuğçe Mine Aktülay (Beykoz Doğa Koleji Drama Öğretmeni)
41. Elif Bilgiç (Yakacık Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Eğitmeni- Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi)
42. Deniz Karalar (Kartal Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Eğitmeni-Tiyatro Merdiven)
43. Burak Akyunak (Sarıyer Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Eğitmeni-BGST)
44. Ayşan Sönmez (Özel Açı İlköğretim Okulu Tiyatro Eğitmeni-BGST)
45. İlker Yasin Keskin (Tiyatrocu, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu)
46. Aysel Yıldırım (Yeşilköşk Anaokulu Drama Öğretmeni-BGST)
47. Başak Doğan (Orhan Veli İlköğretim Okulu Tiyatro Kulübü Danışman Öğretmeni)
48. Sibel Tatlıcan (Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi)
49. Nesrin Karadağ (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı- Drama Lideri)
50. Aynur Demircan (D.T.C.F Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi/Sahne Dergisi Editörü)
51. Canset Koç (A.Ü Çocuk Tiyatrosu, Oyun, Tiyatro ve Drama Yüksek Lisans Öğrencisi-İngilizce Öğretmeni)
52. Erdal İbrahim Kantarcı (Oyuncu- Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Sahnesi)
53. Engin Özsayın -Oyuncu- Ankara Devlet Tiyatrosu
54. Nevzat Süs (Tiyatro Oyuncusu-VeTiyatro)
55. Bilal AKAR (Öğrenci- Tiyatrocu)
56. Mehtap SİPOR (Göle Kız Teknik ve Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmeni)
57. Bil. Uzm. Esra AÇIKEL (A.Ü. Uygulama Anaokulu Öğretmeni ve Drama Lideri)
58. Semra Kaya
59. Banu Hepçekenler
60. Enis Kanmaz (Resim Öğretmeni)
61. Ebru Devrim Sayman (Oyuncu ve Eğitimci)
62. Gizem Kurtsoy, (Öğretim Görevlisi, İstanbul)
63. Zuhal Acarkan (Çocuk Müzeleri Derneği İzmir Temsilcisi)
64. Yalcin Baykul (Yazar, yönetmen, çevirmen)
65. Ertuğrul Timur (www.tiyatrom.com editörü)
66. Ali Sevgi (Oluşum Drama Enstitüsü)
67. Pınar Tümer (Öğrenci-ANTAKYA)
68. Serkan Kırmızı
69. Müge Saut (Oyuncu)
70. Esen Ayman
71. Nedim Buğral (Şahinkaya Koleji ve Nilüfer Belediyesi - Bursa Tiyatro Eğitmeni)
72. Deniz Gümüstekin (Öğrenci, A.Ü DTCF Tiyatro Bolümü)
73. Kezban Ökten
74. Ender Sakallı (Oyuncu, Nöbetçi Tiyatro)
75. Dılşah Kamal (Öğrenci, A.Ü DTCF Tiyatro Bölümü)
76. Sultan Kaleli (Tiyatrocu/Psikolog (İÜ EAT Deneysel Sahne / İstanbul Adliyesi)
77. Ömer F. Kurhan
78. Beyhan Yüksel- Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri Adayı
79. Ferah Erdemir
80. Eylem Karakaya
81. Osman Kadri Koca (Ekonomist Financial Product Designer Europe Finance Co.)
82. Derya Atalan
83. Aynur EĞİTMEN (Çağdaş Drama Derneği)
84. Hacer Balli
85. Sebla OĞUR (A.Ü Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Öğrencisi, Drama ve Tiyatro Eğitmeni
86. Çiğdem Kır (Üsküdar Doğa Koleji Drama Öğretmeni)
87. Sena Caner (İTÜ Taşkışla Sahnesi)
88. Metin Göksel (Tiyatrocu, Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi YK üyesi)
89. Tuğba Tüzün (Ankara Üniversitesi Yaratıcı Drama Yükseklisans Öğrencisi)
90. Nurhan ALEÇAKIR (Rehber Öğretmen ve Yaratıcı Drama Eğitim Uzmanı)
91. Özge Sever (Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları)
92. Gülsün Odabaş (Oyun Eleştiri Dergisi Koordinatörü - Oyuncu)
93. Nimet Erdem (Atakent Doğa Koleji Drama Öğretmeni)
94. Ayla Sönmez
95. Dilek Kıran
96. Sertaç Ayvaz (Drama-Tiyatro Çalıştırıcısı, Yönetmen, Herkesetiyatro.com)
97. Dilek Türk (Oyuncu, Herkese tiyatro.com)
98. Rıfat Magriso
99. Mehmet Bademli
100. Aynur Diz
101. Fırat Güllü (Tiyatro Boğaziçi)
102. Dundar Incesu
104. Muhammet Çelik
105. Onur Akyıl ( Dokuz Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Mezunu)
106. Zehra Mavi Yeşil (Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 4.sınıf öğrencisi)
107. Hakan Sezerel (Çağdaş Drama Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve Özel Mat-Fkb Gelişim Okulları Drama Eğitmeni)
108. Özgür Eren (Tiyatro Boğaziçi)
109. Müjde Yılmaz
110. Eren Eryol
111. Melek Çalışmaz
112. Yener Aksu (TAKSAV Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni)
113. İpek Kadılar Altıner (Tiyatro Kedi)
114. Deniz Aytekin (Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri Adayı)
115. Ergün Işıldar Yönetmen/Oyuncu İBBŞT)
116. Derya Sağlam (Tiyatro Sanatçısı)
117. Mehmet Selin Sağdıç (Tiyatro Sanatçısı)
118. Atila Alpöge -Yazar
119. Eser Dilsöz (Öğretmen-Tiyatrocu/Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu)
120. Aynur Diz Ölkebaş (Tiyatro Simurg)
121. Esra Aşan (BGST)
122. Zafer Gecegörür (Oyuncu-Yönetmen-Drama Lideri Bartın)
123. Hanife Benzer (A.Ü, Çocuk Tiyatrosu, Oyun, Tiyatro ve Drama Y.L Öğrencisi - Okul Öncesi Öğretmeni)
124. Azade Küçükaycan Oyuncu- Ankara Devlet Tiyatrosu
125. Özgür ÇİÇEK (Öğretmen – Tiyatrocu/BGST)
126. Erkan Ergin A.Ü. D.T.C.F. Tiyatro Bolumu Ogr.Elemani
127. Gülsüm Yaşar (Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Drama Eğitmeni)
128. Şaziye Dağyapan (A.Ü. D.T.C.F. Tiyatro Kuramları, Dramaturgi ve Eleştiri YL Öğrencisi)
129. Güliz Gündüz- (A.Ü. D.T.C.F. Tiyatro Bölümü 1.SINIF ÖĞRENCİSİ)
130. Emine Nihan KUZU (A.Ü DTCF Tiyatro Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi - İngilizce Öğretmeni)
131. Özge Öztürk (A.Ü. D.T.C.F. Tiyatro Bölümü-Öğrenci)
132. Tufan AFŞAR - A.Ü. D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Öğrencisi
133. Yıldız Yaman Bahçeşehir Florya Koleji Drama Öğretmeni
134. Funda Aktan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi
135. Bilge Serdar (Matematik Öğretmeni-/A.Ü- Tiyatro Bölümü-Çocuk Tiyatrosu-Oyun Tiyatro- Drama YL öğrencisi)
136. Pembe Akgün Köse (Oyun Yazarı)
137. Tulga Serim
138. İnci Gürbüzatik, ASSİTEJ,UNİMA,ÇDD,BESAM üyesi
139. Avukat Akif KARAPINAR (Birgün gazetesi okuru, Marjinal Hukuk Bürosu www.akifkarapinar.av.tr)
140. Ezgi yıldız (Oyuncu-A.Ü DTCF Tiyatro Bölümü Araştırma Görevlisi)
141. Özgür Calık - Konak Kültürevi Tiyatro eğitmeni
142. Necati Arpacı - Konak Tiy. Eğitmeni
143. Timur Köseoğlu - Mavi Balon Gösteri Hizmetleri
144. İbrahim Arat - Mavi Balon Gösteri Hizmetleri
145. Ertan Ekmekçi- Mavi Balon Gös. Hiz.
146. Levent Yılmaz – Oyuncu
147. Osman Dönmez – Oyuncu
148. Özlem İşcimen – Öğretmen
149. Suphi Öztaş (Masal Kitabevi - Tiyatrocu Kitapçı)
150. Bora Özkula (Oyuncu/ Bursa Devlet Tiyatrosu- Osmangazi Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni)
151. A. Dilek Kangal(Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
152. Oya Gülmez
153. Tuğçe Keskin (Drama Öğretmeni)
154. Yılmaz Angay
155. Handan Ergiydiren (22/11 Proje(ler) Lideri - Koreograf Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi Üyesi)
156. Talin Büyükkürkciyan (Koreograf-Dansçı)
157. Murat Garipagaoglu (İBŞT Tiyatrosu Oyuncu)
158. Sevilay Saral (Oyun Yazarı-BGST)
159. Betül Eryılmaz (Süleyman Demirel Üniversitesi Sahne Sanatları/ Dramatik Yazarlık mezunu)
160. Uluç Esen (Tiyatrocu-BGST)
161. Yıldız Ak (Oluşum Drama Liderlik Programı Öğrencisi)
162. Emin Keşmer (Öğretmen)
163. Piri Kaymakçıoğlu (Mühendis-Tiyatrocu)
164. Özge Bozdoğan-Siyasal Bilgiler Fakültesi Tiyatro Topluluğu (Öğrenci)
165. Ümit Kireççi (Düşevi Lila Düşler Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni)
166. Mustafa Öztürk (Ankara Üniversitesi Öğrenci)
167. Bünyamin Durali
168. M.Nurkut İlhan (Assitej Türkiye Merkezi-Oyuncu, Yönetmen)
169. Adem Akıncıoğlu
170. Deniz Sıkı
171. Gözde Güldiken(oyuncu)
172. Aylin Çalap (tiyatrocu/pedagog)
173. Serpil Demirci (Öğretmen İstanbul)
174. Fatma Çölkesen
175. Ülfet Sevdi- oyun yazarı-dramaturg
176. Duygu Yılancı- Oyuncu
177. Nü.kolektif
178. Gülçin TETİK ÜLKÜ
179. Melih Gündüz (Drama Eğitmeni)

180. Birol Tezcan (Oyuncu, yazar, YERALTI)
181.Erdem Gündüz, (dansçı) MSGSU SBE Gösteri Sanatları Yüksek lisans öğrencisi
182. Mustafa Sancak/Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Eğitmeni

Bünyamin Durali'nin Kampanyaya Dair Görüşleri

Merhaba, "Tiyatro Yarışma Değildir" adıyla başlattığınız kampanyayı, olanca içtenliğimle destekliyorum. Tiyatro Yarışma Değildir belgisi, tüm sanat etkinlikleri/dalları için geçerli bence.

Ben yıllardır, sanat-edebiyat dergilerinde, aklımın erdiğince/dilimin döndüğünce, özel ilgi alanım olan edebiyat/şiir dünyamızdaki yarış(tır)malar için, aynı hassasiyeti göstermeye çalışıyorum. Ne yazık ki, dişe dokunur bir mesafe kat ettiğimi(zi) söyleyemeyeceğim. Estetikçe çok güçlü, iyi, hattâ büyük diye niteleyebileceğimiz şair ve yazarlarımız bile, on yıllardır, bu "yarış(tır)ma rezaletleri"nin ateşine (ya seçici kurullarda yer alarak, ya da bizzat yarışmalara katılarak) yelyepelek odun taşımakta bir beis görmüyorlar nedense. Onların bu tavrını sonuna değin olumsuzluyor ve etik açıdan utanılası bir pozisyon olarak görüyorum. Meselenin çok daha hüzünlendirici bir yönü var ki, o da, kendilerini genelde demokrat/özgürlükçü olarak gören bu insanların, sömürü ve zulüm sistemlerinin başat karakteri olan "kapitalist rekabetçi mantığı", tutuculara taş çıkartırcasına adeta, sanat insanlarının tepesinde demokles'in kılıcı gibi sallandırmaktan hiçbir rahatsızlık hissetmemeleridir. "Güçlünün zayıfı ayıklaması prensibi"nin sanatsal yaratıcılık alanlarına taşınması, giderek meşrulaştırılması demek olan bu türden "sosyal-faşizan girişimler"i bilinçle reddediyor, yerden göğe değin haklı kampanyanızı aynı duyarlılıkla destekliyorum.

Berfin Bahar (Ocak 2010, Sayı: 143) adlı kültür-sanat-edebiyat dergisinde yayımlanmış olan, "Saforizmalar" adlı 21 bölümceden ibaret son yazılarımdan birindeki dört bölümceyi de, çabalarınıza omuz vermek amacıyla yolluyorum. Burada geçen şair/yazar sözcükleri yerine, tiyatro sanatçısı, şiir sözcüğü yerine de tiyatrocu diyerek, karşı-çıkışımızı tazeleyebiliriz.

13. Gülünçtür yarışmacı şairler. Komik değil, gülünç diyorum, dikkat! Komik, teatraldir ne de olsa, artistik bir boyutu vardır onun. Dramatiğin tersi olarak, kendini estetik bir fay hattının içine sokar... Ya gülünç? Çapaçulluğun, salaşlığın, sakilliğin, mekanik ve metalik bir dünyaperverliğin, “her canlı ölümü tadacaktır” uyarısının zıddına palazlanan bir gayretkeşliğin nişanesi.

14. Plaket, para, madalya..ve Şair!..Yan yana düşünülmesi dahi, diken diken ediyor insanın tüylerini. Yüz kızartıcı bir suçtur, şairlerin ödül peşinde koşturması.

15. Beni çarpan bir sözdür, hiç unutmam: “Banka kurmak, banka soymaktan daha büyük ahlâksızlıktır”. Şiir adına plaket almak, para almak, madalya almak; şiiri yasaklamaktan, şairi tutuklamaktan daha mı ahlâklıdır sanki?

16. Plaketi, parayı, madalyayı vermeye kalkışan/veren, özel veya tüzel kişiliğin suratına suratına çarpmadıkça verilmeye kalkışılan/verilen nesneleri; şiirin ruhu huzur bulamayacak, ey şair (yahut şair bozuntusu)!

Bünyamin Durali